how to apply single sided tape in extensions short bio for hair stylist latex clothing why do ethiopian have good hair raw indian curly hair aliexpress latex dress how to braid hair with clip in extensions hair conditioner for men latex clothing

DOĞU AFRİKA ARAŞTIRMA VE KALKINMA DERNEĞİ

 

 

GENEL KURUL İLANI 

DOĞU AFRİKA ARAŞTIRMA VE KALKINMA DERNEĞİ

 

Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 20.05.2023 günü saat 14:00’da Molla Gürani Mah. Akkoyunlu-Sokak No:16/2 Fatih/İstanbul adresinde ve aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır. Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. Toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 27.05.2023 günü aynı yer, aynı saat ve aynı gündemle yapılacaktır.

Sayın üyelerimize ve ilgililere duyrulur.

 

YÖNETİMKURULU 

GÜNDEM:

1- Açılış, yoklama.

2- Genelkurul divan heyetininseçimi.

3- Yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarının okunması ve müzakeresi.

4- Yönetim kurulu ile denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası.

5- Gelecek dönem bütçesinin müzakeresi.

6- Yönetim kurulu ile denetim kurulu asil ve yedek üyelerin seçimi.

7- Derneğin Uluslararası faaliyet yapması, uluslararası iş birliğinde bulunması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

8- Derneğin Federasyon Kurması, Kurulmuş federasyonlara üye olması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

9- Dilek veTemenniler.

10- Kapanış.